Log Masuk

Sistem Pengurusan Berkualiti MS ISO

Dalam aspek pengurusan, IPG Kampus Keningau juga sentiasa melakukan pelbagai langkah penambahbaikan bagi meningkatkan dan memantapkan kualiti perkhidmatan serta memastikan objektif kualiti dapat dipenuhi selaras dengan aspirasi Bahagian Pendidikan Guru dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Bagi tujuan itu, bermula pada tahun 2001, IPG Kampus Keningau telah melaksanakan sistem pengurusan berkualti dan dianugerahkan Sijil MS ISO 9002:1994 pada bulan Jun 2002. Seterusnya pada bulan Jun 2004, dianugerahkan pula sijil MS ISO 9001:2000. Sehinggalah kini IPG Kampus Keningau melaksanakan sistem pengurusan berkualiti yang mematuhi standard MS ISO 2001:2008.

Hubungi Kami

Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau
Beg Berkunci No. 11
89009, Keningau
Sabah

Tel: 087-331444
Fax: 087-331817

E-mel Rasmi : mail@ipks.edu.my
E-mel Webmaster : administrator@ipks.edu.my

Pautan Pilihan